Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Gminy Tomaszów Lubelski

Oświadczenia majątkowe - Kierownicy Urzędu Gminy

Osoby upoważnione do wydawania decyzji w imieniu Wójta Gminy Tomaszów Lubelski
Oświadczenie majątkowe za 2019 rok
Oświadczenie majątkowe za rok 2018
Oświadczenie majątkowe za 2020 rok
Osoby upoważnione do wydawania decyzji w imieniu Wójta Gminy Tomaszów Lubelski
Oświadczenie majątkowe za 2019 rok
Oświadczenie majątkowe za 2018 rok
Oświadczenie majątkowe za 2020 rok
Osoby upoważnione do wydawania decyzji w imieniu Wójta Gminy Tomaszów Lubelski
Oświadczenie majątkowe za 2020 rok
Osoby upoważnione do wydawania decyzji w imieniu Wójta Gminy Tomaszów Lubelski
Oświadczenie majątkowe za 2018 rok
Oświadczenie majątkowe za 2020 rok