Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Gminy Tomaszów Lubelski

Referat Infrastruktury Technicznej i Zagospodarowania Przestrzennego

Do podstawowego zakresu działania Referatu Infrastruktury Technicznej i Zagospodarowania Przestrzennego należy w szczególności:

1.   Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne.

2.   Inwestycje, pozyskiwanie funduszy zewnętrznych oraz zamówienia publiczne.

3.   Inwestycje drogowe i utrzymanie dróg gminnych.

4.   Utrzymanie i eksploatacja sieci wodociągowej, kanalizacyjnej.

Imię i Nazwisko Informacje Kadencja Kolejność
Krystyna Żółkiewska Stanowisko: Kierownik Referatu
Telefon: 846643085
Godziny przyjęć:

Pokój nr 14, tel 846643085 wew. 26


0 1
Szymon Bukała Stanowisko: Referent
Godziny przyjęć:

Pokój nr 14, tel 846643085 wew. 26


0 5
Natalia Żarska Stanowisko: Referent
Telefon: 846643085
Email:
0 6
Jakub Chyżyński Stanowisko: Inspektor
Email:
0 7
Bartosz Koperwas Stanowisko: Referent
Email:
0 8