Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Gminy Tomaszów Lubelski

Punkt Informacyjno- Konsultacyjny ds. Uzależnień i Przemocy

PUNKT INFORMACYJNO KONSULTACYJNY DLA OSÓB Z PROBLEMEM UZALEŻNIEŃ
I PRZEMOCY

 

działa w ramach Gminnego Programu Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii w gminie Tomaszów Lubelski.

 

Adresowany jest do mieszkańców Gminy Tomaszów Lubelski, mieści się w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, w Klubie Integracji Społecznej przy ul. 29-Listopada 10, tel. 0846642931, 506 069 956 w każda środę tygodnia w godz. 15.30-17.30.

Celem pracy PIK jest udzielanie bezpłatnego poradnictwa oraz udzielanie stosownego wsparcia i informacji o możliwościach uzyskania pomocy dla osób z problemem uzależnień i przemocy oraz motywowanie zarówno osób uzależnionych i członków ich rodzin do podjęcia terapii
w placówkach leczenia uzależnień.

Oferujemy pomoc specjalistyczną:

  • Poradnictwo i wsparcie psychologiczne dlaosób doznających przemocy w rodzinie lub stosujących przemoc wobec członków rodziny, oraz osób będących w trudnej sytuacji życiowej
  •  poradnictwo prawne w zakresie prawa rodzinnego i opiekuńczego, dla osób uwikłanych w przemoc domową , uzależnienia, w tym sporządzanie pism procesowych,
  • poradnictwo socjalne i rodzinne dla osób będących w kryzysie
  • przyjmowanie wniosków w sprawie wdrożenia procedury zobowiązania do leczenia odwykowego.

Bezpłatnych porad udzielają:

  • radca prawny
  • pracownik socjalny
  • psycholog,

Osoby zainteresowane proszone są o kontakt osobisty, telefoniczny lub mailowy z  Panią Wioletta Salitra - Pełnomocnikiem Wójta Gminy ds. profilaktyki i rozwiazywania problemów alkoholowych i narkomani  oraz Przewodniczącą Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, nr tel. 084 6629-31w.27, 506 069 956 codziennie w godz. 7.30-15.30 i email: wiola.salitra@gops-tomaszow.pl  

Zapewniamy pełną dyskrecję i indywidualne podejście do osoby szukającej pomocy.

Zapraszamy do bezpłatnego korzystania z pomocy !

 

Szukaj dokumentów
od do