Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Gminy Tomaszów Lubelski

Referat Podatków i Opłat

Do zakresu działania Referatu Podatków i Opłat należy w szczególności:

1.   Księgowość podatkowa.

2.   Wymiar podatków i opłat lokalnych.

3.   Rozliczanie opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków.

4.   Pobór i rozliczanie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

5.   Umorzenia zobowiązań podatkowych, stosowanie ulg z tytułu nabycia gruntów.

6.    Wydawanie zaświadczeń w sprawach podatkowych.

Imię i Nazwisko Informacje Kadencja Kolejność
Adam Obara Stanowisko: Kierownik Referatu
Godziny przyjęć:

Pokój nr 7, tel 846643085 wew. 19


0 1
Małgorzata Kuźniarz Stanowisko: Inspektor d/s podatkowych
Godziny przyjęć:

Pokój nr 7, tel 846643085 wew. 19


0 4
Grażyna Pawlik Stanowisko: Inspektor d/s podatkowych
Godziny przyjęć:

Pokój nr 6, tel 846643085 wew. 18


0 5
Anna Puźniak Stanowisko: Referent
Godziny przyjęć:

Pokój nr 7, tel 846643085 wew. 19


0 7