Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Gminy Tomaszów Lubelski

Referat Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami

Do podstawowego zakresu działania Referatu Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami należy w szczególności:

1.   Ochrona środowiska i gospodarka gruntami.

2.   Gospodarka odpadami.

3.   Gospodarka komunalna, rolnictwo i leśnictwo.

Imię i Nazwisko Informacje Kadencja Kolejność
Katarzyna Dmitroca Stanowisko: Kierownik Referatu
Telefon: 846643085
Email:
Godziny przyjęć:

Pokój nr 5, tel 846643085 wew. 17


0 1
Wioletta Gontarz-Baran Stanowisko: Referent
Telefon: 846643085
Email:
Godziny przyjęć:

Pokój nr 5, tel 846643085 wew. 17


0 2
Karolina Mazur Stanowisko: Referent
Godziny przyjęć:

Pokój nr 5, tel 846643085 wew. 17


0 3