Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Gminy Tomaszów Lubelski

Oświadczenia majątkowe - Władz Gminy

WÓJT GMINY
Oświadczenie majątkowe na koniec kadencji
Oświadczenie majątkowe na początek kadencji
Oświadczenie majątkowe za 2019 rok
Oświadczenie majątkowe za 2018 rok
Oświadczenie majątkowe za rok 2017
Oświadczenie majątkowe za rok 2016
Oświadczenie majątkowe za 2015 rok
Początek kadencji
Oświadczenie majątkowe za 2019 rok - korekta
Oświadczenie majątkowe na dzień 31.12.2014 r.
SKARBNIK GMINY Referat Finansowo-Podatkowy
Oświadczenie majątkowe za 2014 rok
Oświadczenie majątkowe
Oświadczenie majątkowe za 2018 rok
Oświadczenie majątkowe za rok 2017
Oświadczenie majątkowe za rok 2016
Oświadczenie majątkowe za 2015 rok
Oświadczenie majątkowe za 2014 rok - Korekta
SEKRETARZ GMINY
Oświadczenie majątkowe za 2019 rok
Oświadczenie majątkowe za rok 2017
Oświadczenie majątkowe za rok 2017
Oświadczenie majątkowe za 2018 rok
Oświadczenie majątkowe za rok 2017
Oświadczenie majątkowe za rok 2016
Oświadczenie majątkowe za rok 2016
Oświadczenie majątkowe za 2015 rok
Oświadczenie majątkowe za rok 2014
Początek kadencji
Początek kadencji.
oświadczenie majątkowe za 2019 rok