Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Gminy Tomaszów Lubelski

Oświadczenia majątkowe - Władz Gminy

WÓJT GMINY
Oświadczenie majątkowe na koniec kadencji
Oświadczenie majątkowe na początek kadencji
Oświadczenie majątkowe za 2019 rok
Oświadczenie majątkowe za 2018 rok
Oświadczenie majątkowe za rok 2017
Oświadczenie majątkowe za rok 2016
Oświadczenie majątkowe za 2015 rok
Początek kadencji
Oświadczenie majątkowe na dzień 31.12.2014 r.
Oświadczenie majątkowe za 2019 rok - korekta
Oświadczenie majątkowe za 2020 rok
SEKRETARZ GMINY
Oświadczenie majątkowe za 2020 rok
SKARBNIK GMINY Referat Finansowo-Podatkowy
Oświadczenie majątkowe za 2014 rok
Oświadczenie majątkowe
Oświadczenie majątkowe za 2018 rok
Oświadczenie majątkowe za rok 2017
Oświadczenie majątkowe za rok 2016
Oświadczenie majątkowe za 2015 rok
Oświadczenie majątkowe za 2014 rok - Korekta
Jednostki Organizacyjne
Oświadczenie majątkowe za 2020 rok
Jednostki Organizacyjne
Oświadczenie majątkowe za 2020 rok
SEKRETARZ GMINY
Oświadczenie majątkowe za 2019 rok
Oświadczenie majątkowe za rok 2017
Oświadczenie majątkowe za rok 2017
Oświadczenie majątkowe za 2018 rok
Oświadczenie majątkowe za rok 2017
Oświadczenie majątkowe za rok 2016
Oświadczenie majątkowe za rok 2016
Oświadczenie majątkowe za 2015 rok
Oświadczenie majątkowe za rok 2014
Początek kadencji
Początek kadencji.
oświadczenie majątkowe za 2019 rok
Jednostki Organizacyjne
Oświadczenie majątkowe za rok 2018
Jednostki Organizacyjne
Oświadczenie Majątkowe za 2019 rok
Jednostki Organizacyjne
Oświadczenie majątkowe za 2019 rok
Oświadczenie majątkowe na koniec 2019 roku
Jednostki Organizacyjne
Oświadczenie majątkowe za rok 2018