Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Gminy Tomaszów Lubelski

Referat Promocji, Informacji i Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi

Do podstawowego zakresu działania Referatu Promocji, Informacji i Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi należy w szczególności:

1.   Sprawy dotyczące promocji i pozyskiwania funduszy.

2.   Ewidencja działalności gospodarczej, informacji, kultury i sportu.

3.   Obsługa sekretariatu.

4.   Patologie społeczne.

Imię i Nazwisko Informacje Kadencja Kolejność
Waldemar Miller Stanowisko: Sekretarz Gminy Tomaszów Lubelski
Telefon: 846643085
Email:
Godziny przyjęć:

Pokój nr 12, tel 846643085 wew. 24


Obowiązki:

Sekretarz Gminy Tomaszów Lubelski pełni funkcję Kierownika Referatu Promocji, Informacji i współpracy z organizacjami pozarządowymi – koordynuje sprawy związane z promocją Gminy oraz pozyskiwaniem funduszy zewnętrznych

0 1