Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Gminy Tomaszów Lubelski

Stanowisko ds. społecznych

Imię i Nazwisko Informacje Kadencja Kolejność
Małgorzata Kędziora Stanowisko: Referent d/s finansowych
Godziny przyjęć: tel.:(084) 664-3085 w.21 fax / e-mail: (084) 664-3873 sekretariat@tomaszowlubelski.pl pok.:5
Obowiązki: Prowadzenie spraw związanych z ewidencją przedsiębiorców. Ewidencja działalności gospodarczej
0 1
Bogusława Zielińska Sidor Stanowisko: Inspektor ds. społecznych
Godziny przyjęć: tel.:(084) 664-3085 w.21,12 fax / e-mail: (084) 664-3873 sekretariat@tomaszowlubelski.pl pok.:9
Obowiązki: Koordynacja działalności gminnych placówek służby zdrowia. Koordynowanie działalności związanej z upowszechnianiem kultury, sportu i turystyki. Realizowanie zadań wynikających z ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.
0 2